दिगोविकास

रामेछापलाई संघबाट ३ अर्ब ५ करोड बजेट, स्थानीय निकायले पाएकाे विवरणसहित

रामेछाप । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि संघ सरकारबाट रामेछापले ३ अर्ब ५ कराेड पाएकाे छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा २ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मन्थली नगरपालिकाले पाएकाे छ । त्यसैगरि सबैभन्दा कम उमाकुण्ड गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट २९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ ।

मन्थली नगरपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मन्थली नगरपालिकाले संघ सरकारबाट ५८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५६ करोड ७८ लाख पुँजीगततर्फ १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

रामेछाप नगरपालिका 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रामेछाप नगरपालिकाले संघ सरकारबाट ४३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३९ करोड ९२ लाख पुँजीगततर्फ ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

उमाकुण्ड गाउँपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उमाकुण्ड गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट २९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २८ करोड ७ लाख पुँजीगततर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

खाँडादेवी गाउँपालिका 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि खाँडादेवी गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ करोड २७ लाख पुँजीगततर्फ ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

गोकुलगंगा गाउँपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि गाेकुलगंगा गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३१ करोड १२ लाख पुँजीगततर्फ १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३२ करोड ८१ लाख पुँजीगततर्फ १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लिखु तामाकाेशी गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३२ करोड ६३ लाख पुँजीगततर्फ २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

सुनापति गाउँपालिका

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सुनापति गाउँपालिकाले संघ सरकारबाट ३० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ३० करोड १८ लाख पुँजीगततर्फ ६९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

 

गाउँ सहर संवाददाता