अर्थतन्त्र

हवाई टिकट विक्रेता/ट्राभल्स एजेण्टहरुलाई राष्ट्र बैंकको सूचना

आ.व. २०७७/७८ को लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट विक्रेता/ट्राभल्स एजेण्टहरुको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका वा सो सूचीबाट हटाईएका सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराउने सूचना

गाउँ सहर संवाददाता