पर्यटन

प्रदेश नं. १ मा धार्मिक पर्यटनको स्थिति, सम्भावना तथा चुनौतीहरु के के छन् ?

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नं. १ मा धार्मिक पर्यटनको स्थिति, सम्भावना तथा चुनौतीहरु विशेष अध्ययन प्रतिवेदन २०७७/७८ सार्वजनिक गर्दै  धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यवसायको आयस्तर, सृजना गरेको रोजगारीको अवस्था, व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था, भोगिरहेका समस्या तथा चुनौतीहरु, धार्मिक पर्यटनमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र धार्मिक पर्यटनको समग्र सम्भावनाको अवस्थालाई यस प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको बताएकाे छ ।

प्रतिवेदनमा समग्र धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुः पूजा सामाग्री, उपहार तथा हस्तकला, यातायात, होटल व्यवसायको आय, मुनाफा र सिर्जना गरेकोरोजगारी कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनु पूर्वको अवस्थामा पूर्ण रुपमा फर्कि नसकेको र महामारीको प्रभाव हालसम्म पनि कायम रहेको देखिएको उल्लेख गरिएकाे छ ।

प्रदेश नं. १ मा धार्मिक पर्यटनको स्थिति, सम्भावना तथा चुनौतीहरु

गाउँ सहर संवाददाता