फोटो

बेला बेलामा आफूलाई र अरुलाई सोधौँ मास्क खै ?

गाउँ सहर संवाददाता